Шаблоны Joomla здесь

Рішення Івано-Франківської міської ради від 27.10.2017 р. №293-16 із змінами, внесеними рішенням Івано-Франківської міської ради від 17.01.2019 р. № 1-23

 

З метою ефективного управління корпоративними правами територіальної громади  м. Івано - Франківська,  керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства»,  Законом України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, затвердженим рішенням Івано-Франківської міської ради №42-2 від 22.12.2015 р., а також враховуючи пропозиції виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради  від 12.10.2017 року №829), Івано-Франківська міська рада

 

вирішила:

1. Затвердити Типовий договір доручення на виконання функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у власності територіальної громади міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради (надалі - Договір).

2. Встановити, що кандидатура особи, уповноваженої на виконання функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у власності територіальної громади міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради (надалі - Уповноважена Особа) погоджується з міським головою та постійною депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської ради (Р.Харук).

3. Уповноважити виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради приймати рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства від імені Івано-Франківської міської ради.

4. Уповноважити Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (І.Гриненько):

- укладати з Уповноваженою Особою Договір і видавати довіреність (за потреби) на право участі та голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників);

- укладати з депозитарними установами договори про обслуговування рахунків в цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери (акції), належні територіальній громаді міста Івано-Франківська, відповідно до вимог чинного законодавства;

- затверджувати форму і текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, у випадках коли такі збори скликаються виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради;

- приймати рішення про включення пропозицій від інших акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, у випадках коли такі збори скликаються виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради,та затверджувати кінцевий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів;

- затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, у випадках коли такі збори скликаються виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів;

- здійснювати оплату витрат, пов’язаних з управлінням корпоративними правами територіальної громади міста Івано-Франківська.

5. Уповноваженій Особі для одержання завдання для голосування з питань порядку денного загальних, а також пропозицій до порядку денного зборів акціонерів (учасників), звертатися до виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

6. Рішення міської ради від 30.07.2015р. № 1823-56 «Про управління корпоративними правами територіальної громади м. Івано-Франківська у господарських товариствах» вважати таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Олексія Кайду та постійну депутатську комісію з питань оренди та приватизації комунального майна (С.Гаєвський).