Шаблоны Joomla 3 тут

Затверджено рішенням виконавчого комітету від 21.01.2021р. №69 

  

 1. Порядок утворення комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду та приватизації об'єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади

 1.1 Комісія виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду та приватизації об'єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади (далі – комісія) є органом виконавчого комітету міської ради, створеним для розгляду питань оренди та приватизації об'єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади.

 1.2 Комісія у своїй діяльності підзвітна виконавчому комітету міської ради.

 Комісія в своїй роботі керується Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію державного і комунального майна", Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями Івано-Франківської міської ради з питань оренди та приватизації комунального майна.

 1.3 Комісія діє у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.

 Персональний склад комісії визначається розпорядженням міського голови.

 

2. Завдання та компетенція комісії

 2.1 Головним завданням комісії є розгляд питань оренди та приватизації об'єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади, які вносяться Департаментом комунальних ресурсів, а також підготовка пропозицій за результатами їх розгляду.

 2.2 Комісія складає акти візуального обстеження об’єктів оренди щодо яких надійшли заяви про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.

 2.3 Комісія розглядає підготовлені органом приватизації проєкти рішень про включення об’єктів комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації та їх приватизацію. За результатами розгляду цих проєктів орган приватизації здійснює підготовку відповідних проєктів рішень виконавчого комітету міської ради та міської ради з врахуванням пропозицій комісії.

 2.4 Комісія розглядає механізм повернення до комунальної власності та повторної приватизації тих об'єктів, договори купівлі-продажу по яких були розірвані або визнані не дійсними, а також підприємств банкрутів, по яких рішенням господарського суду припинено провадження у справі про банкрутство, готує відповідні документи на засідання виконавчого комітету.

 

3. Організація роботи комісії

 3.1 Роботу комісії організовує і спрямовує голова комісії. Голова комісії забезпечує регулярні скликання засідання комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на чергових засіданнях, дає доручення членам комісії та перевіряє їх виконання. В разі відсутності голови комісії його повноваження виконує заступним голови комісії.

 3.2 Засідання комісії за дорученням голови комісії готує та скликає секретар, як правило, один раз в місяць або частіше в міру необхідності. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів її складу. Рішення комісії приймається більшістю голосів і вноситься до протоколу засідання.

 3.3 Засідання комісії за рішенням голови комісії може відбуватися у режимі реального часу (онлайн) із застосуванням телекомунікаційних програмно-технічних засобів.

 3.4 Секретар комісії готує протокол засідання комісії, який підписується головою і секретарем комісії та реєструється і зберігається секретарем комісії.

 

4. Права комісії

 4.1 Комісія має право вносити пропозиції з питань використання комунального майна Івано-Франківської міської територіальної громади для їх розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради.

 4.2 Комісія має право звертатися та отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

 4.3 Комісія у межах своїх повноважень запрошує, у разі необхідності, посадових осіб, представників виконавчих органів міської ради, органів державної влади, комунальних підприємств, експертів, спеціалістів для участі у роботі комісії, а також представників громадських організацій та засобів масової інформації.

 4.4 Комісія може доручити відповідним структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради чи окремим членам комісії додатково опрацювати питання, що розглядалось на засіданні комісії.