Шаблоны Joomla 3 тут

Затверджено рішенням виконавчого комітету від 21.01.2016р. № 43

із змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 30.11.17 р. №1069

  

1. Порядок утворення комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду нежитлових приміщень та приватизації об'єктів комунальної власності міста

1.1 Комісія виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду нежитлових приміщень та приватизації об'єктів комунальної власності міста (далі – комісія) є органом виконавчого комітету міської ради, створеним для розгляду звернень від фізичних і юридичних осіб з питань оренди нежитлових приміщень та приватизації об'єктів комунальної власності міста, а також проведення конкурсів на право укладення договорів оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська.

1.2 Комісія у своїй діяльності підзвітна виконавчому комітету міської ради.

Комісія в своїй роботі керується законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих державних підприємств" (малу приватизацію)", "Положенням про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська" (далі - Положення про оренду) та "Положенням про проведення конкурсів на право укладення договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська" (далі - Положення про проведення конкурсів), затверджених рішенням Івано-Франківської міської ради від 27.04.2007, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3 Комісія діє у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.

Персональний склад комісії визначається розпорядженням міського голови.

У разі відсутності представника відповідного виконавчого органу, що входить до складу комісії, в засіданні комісії може брати участь інший представник відповідного відділу, управління, департаменту за письмовим дорученням керівника виконавчого органу, в якому він працює.

 

2. Завдання та компетенція комісії

2.1 Головним завданням комісії є розгляд звернень від фізичних і юридичних осіб з питань оренди нежитлових приміщень та приватизації об'єктів комунальної власності міста, а також проведення конкурсів на право укладення договорів оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська.

2.2 Комісія розглядає звернення фізичних і юридичних осіб щодо надання в оренду та продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень та приймає по них відповідні рішення у порядку, визначеному Положенням про оренду.

Комісія може доручити відповідним службам міськвиконкому чи окремим членам комісії додатково вивчити інформацію про претендента на оренду чи об'єкт оренди для прийняття кінцевого рішення на черговому засіданні комісії у порядку, визначеному Положенням про оренду.

2.3 Комісія виконує функції щодо підготовки та проведення конкурсів на право укладення договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська у порядку, визначеному Положенням про проведення конкурсів.

2.4 Комісія розглядає звернення від орендарів щодо надання приміщень в суборенду та приймає остаточне рішення з даного питання.

2.5 Комісія розглядає питання щодо надання пільг за внесення орендної плати та подає пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської ради.

2.6 Комісія розглядає питання невиконання умов договору оренди нежитлових приміщень та подає пропозиції щодо припинення дії договору.

2.7 Комісія розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб щодо приватизації об'єктів комунальної власності міста та подає пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської ради.

2.8 Комісія розглядає механізм повернення до комунальної власності та повторної приватизації тих об'єктів, договори купівлі-продажу по яких були розірвані або визнані не дійсними, а також підприємств банкрутів, по яких рішенням господарського суду припинено провадження у справі про банкрутство, готує відповідні документи на засідання виконавчого комітету та сесії міської ради.

 

3.Організація роботи комісії

3.1 Роботу комісії організовує і спрямовує голова комісії. Голова комісії забезпечує регулярні скликання засідання комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на чергових засіданнях, дає доручення членам комісії та перевіряє їх виконання.

3.2 Засідання комісії за дорученням голови комісії готує та скликає секретар, як правило, один раз в місяць або частіше в міру необхідності. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини членів її складу. Рішення комісії приймається більшістю голосів і вноситься до протоколу засідання.

3.3 Секретар комісії готує протокол засідання комісії, який підписується головою і секретарем комісії та реєструється і зберігається секретарем комісії. Після підписання та реєстрації протоколу комісії, протокол підлягає його обов'язковому оприлюдненню, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету.

3.4 Рішення комісії може бути оскаржено в місячний термін або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

4. Права комісії

4.1 Комісія має право вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань використання комунального майна міста.

4.2 Комісія має право звертатися та отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.3 Комісія у межах своїх повноважень запрошує, у разі необхідності, посадових осіб, представників виконавчих органів міської ради, органів державної влади, комунальних підприємств, експертів, спеціалістів для участі у роботі комісії, а також представників громадських організацій та засобів масової інформації.