Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019 року (надалі - Закон), який введено в дію з 01.02.2020 року, та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна (надалі - Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 3 червня 2020 р., яка набрала чинності 17.06.2020 року, з 01.07.2020 року договори оренди комунального майна Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади продовжуються в новому порядку.

Відтепер продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, крім випадків, визначених Законом.

Без проведення аукціону договори оренди, укладені до введення в дію Закону, продовжуються в таких випадках:

-          укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договорами не перевищує п’ять років;

-          укладені без проведення аукціону з наступними юридичними особами:

ü  органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими установами і організаціями, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;

ü  релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;

-          укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, зокрема з АТ “УКРПОШТА” та АТ “ОЩАДБАНК” (при умові надання у касах банківської установи, що розміщується в орендованих приміщеннях, послуги із приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-комунальні послуги без стягнення комісії за надання такої послуги).

Договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо чинний орендар має заборгованість із сплати орендної плати, він не може звертатися із заявою про продовження договору оренди до моменту погашення ним такої заборгованості.

Орендар, який має право на продовження договору оренди без проведення аукціону разом із заявою про продовження договору оренди зобов’язаний надати орендодавцю звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт (якщо договір був укладений без проведення конкурсу), а також пакет документів, передбачений п.113 Порядку. Для об’єктів оренди, що були передані в оренду за результатами конкурсу, звіт про оцінку майна та рецензія на звіт не подаються.

Орендар, який має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, та який здійснив за рахунок власних коштів невід’ємні поліпшення орендованого майна за згодою виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та бажає отримати компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень, разом з заявою подає висновок будівельної експертизи про здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, що підлягають компенсації, звіт незалежного оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень та рецензію на цей звіт. Оцінка здійснюється на замовлення орендаря і повинна бути проведена не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору оренди. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень після укладення виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради договору оренди з новим орендарем за результатами проведення аукціону, якщо виконується кожна з умов, передбачених п. 163 Порядку.

Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати. Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот відповідно до  Порядку, після чого чинний орендар набуває статусу переможця аукціону на продовження договору оренди. У разі відмови чинного орендаря сплачувати таку орендну плату він може надати попередню згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозицій учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією відповідно до Порядку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що неподання орендарем заяви про продовження договору оренди та/або звіту про оцінку об’єкта оренди (у визначених випадках) за три місяці до закінчення строку оренди, матиме наслідком припинення договору оренди на підставі закінчення строку, на який його було укладено.